นโยบาย

ทางเรา ไม่มีการนำข้อมูลผู้ใช้บริการ หรือเข้ามาอ่านข้อมูลทางเว็บไซค์ของเรา ไปให้บุคคลที่สาม หรือบุคคลอื่น เนื้อต่างๆในเว็บไซค์นี้ เขียนหรือแต่งขึ้นมาเพื่อนำเสนอแง่คิด หรือแนวทางต่างๆทางด้าน เศรษฐกิจ ธุรกิจและ การลงทุน ทางเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับ การนำเนื้อหาหรือบทความไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติจากทางเรา