เกี่ยวกับเรา

 

ถ้าคุณเป็นผู้ที่สนในในด้านเศรษฐกินและการลงทุน บอกได้เลยว่า คุณมาถูกที่แล้ว  ที่นี่เรานำเสนอข้อมูลข่าวสารในแวดวงธุรกิจ เศรษฐกิน การลงทุน และข่าวสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทางเราจะคอพอัพเดตค่อนเรื่อยๆ อย่างน้อยๆเดือนละครั้ง เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เห็นในมุมมองที่แตกต่างในด้านเศรษฐกินและการลงทุน